Design

Evenwicht tussen vorm, kleur en functie.

Jadoube is een schaakterm. Het betekent dat je een stuk op het bord mag aanraken zonder ermee te spelen. Normaalgezien moet je met een stuk spelen als je het aanraakt. Als je echter Jadoube inroept, mag je het aangeraakte stuk mooier op het bord plaatsen.

Dat is precies wat we bij Jadoube doen: bestaande vormen, kleuren en functies van woningen en interieurs verbeteren.

De keuze voor het logo viel op de koningin van het schaakbord. Ze weerspiegelt de vrouwelijke toets binnen de onderneming en is een sierlijk stuk. Ze is een onderdeel van een groter geheel.  Belangrijk voor haar partner of opdrachtgever, de koning.